2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu

idari-para-cezalari07.10.2012 tarihinde yürürlükten kaldırılmış 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev Ve Lokavt Kanunu, işçi ve işverenlerin ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma koşullarının karşılıklı olarak düzenlenmesi; toplu iş sözleşmesi yapılarak, uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülebilmesi, grev-lokavt esas ve usullerini tespit etmek amacı ile yürürlüğe alınmış idi.

07.10.2012 tarihinden itibaren 6536 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu yürürlüğe alınarak bu kanun mülga haline geldi.

  • 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev Ve Lokavt Kanunu tam metni için tıklayınız.

Sosyal Medya

İş Kanunu Facebookİş Kanunu Twitterİş Kanunu Google+Datassist Linkedin