SİZİN SORDUKLARINIZ

Sahte Sigortalılığa Dikkat!

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 5 dk. 

sahte-sigortaliliga-dikkat

Sahte sigortalılık günümüzde birçok vatandaşın başvurduğu illegal yollardan biridir. Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumunun yararlandırdığı bazı hizmetlerden faydalanmak için hak sahipliği konumu elde etmek isteyen vatandaşlar sahte sigortalılığı tercih etmekte ve nitekim sonuçlarına da katlanmak zorunda kalmaktadır.

Sahte sigortalılığı kısaca açıklamak gerekirse; bir işyerinde fiili olarak çalışmadan sigortalı bildiriminin yapılmasıdır. Yani kişi fiilen çalışmadığı halde Sosyal Güvenlik Kurumuna sigortalı bildirimi yapılarak kişinin sigortalı gösterilmesidir. Tabi bu durum beraberinde birçok risk taşımaktadır. Kişi çalışmadığı halde çalışıyor gösterilerek özellikle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa muhalefet etmiş olmaktadır.

İş Kanunu ve Borçlar Kanunu Uygulama Değerlendirmesi

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 10 dk. 

is-kanunu-ve-borclar-kanunu-uygulama-degerlendirmesiÇalışma Hayatında işçilerin hak ve sorumluluklarını düzenlemek üzere çeşitli Kanun ve Kanun ekleri düzenlenmiştir. İlk bakışta İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu önemli ölçüde çalışma hayatına hak ve yükümlülükler getirse de bu kanunların yanında Borçlar Kanunu da iş sözleşmesi (hizmet akdi) ile çalışanların hak ve borçlarını düzenleyen bir diğer kanun olarak yürürlüğünü korumaktadır. Belirtmek isteriz ki İş Kanunu ile Borçlar Kanununun hangi aşamada birlikte uygulanacağı konusu çeşitli kavram kargaşasına yol açsa da İş Kanunu hükümleri Kanun kapsamında bulunan işçilere uygulanmakta olup 4857 sayılı Kanun kapsamında sayılmayan kişileri düzenleyen 4.maddesine tabi çalışanlar 6098 sayılı Borçlar Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. Tabi 4.maddede sayılan kişilerin özel iş kanunu kapsamına girmeleri durumu değiştirmektedir.

İşe iade davası için gerekli olan koşullar nelerdir

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 3 dk. 

ise-iade-davasi-icin-gerekli-olan-kosullar-nelerdir4857 sayılı İş Kanunumuz, iş ilişkisinin sürekliliği ve istikrarını sağlamak amacıyla, çeşitli maddeleri hüküm altına almıştır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinde, geçerli bir neden bulunmadan veya sebep gösterilmeden yapılan fesihlerin geçersiz kabul edileceği kanun maddesi haline getirilmiştir.  Aynı İş Kanunu’nun ilgili maddeleri ile (18, 19, 20, 21, 22 ve 29. Maddeleri) işverenin bireysel ve toplu işçi çıkarması halleri sınırlandırılmış ve kurallara bağlanmıştır. 5953 sayılı Basın İş Kanununa, 4857 sayılı İş Kanununun 116.maddesine istinaden, İş Kanunu’nun 18, 19, 20, 21 ve 29. maddeleri, Basın İş Kanunu’na kıyas yoluyla uygulanacaktır. 116.madddeden hareketle, Basın İş Kanunu kapsamına giren gazeteciler de iş güvencesinden faydalanabilir hale getirilmişlerdir.

Ölüm Tazminatının Hukukumuzdaki Yeri

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 7 dk. 

olum-tazminatinin-hukukumuzdaki-yeri1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanunu ile birlikte işverene getirilen yükümlülüklere düzenlemeler getirilmiş olmakla birlikte bunun yanında  ilave sorumluluklar da getirilmiştir. İşçi-işveren sorumlulukları gözden geçirilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu her ne kadar çalışma hayatında işçi lehine hükümler içerse de işçi ve işveren adına yükümlülükler 6098 sayılı Borçlar Kanunu ile düzenlenmiş ve hüküm altına alınmıştır.

Bu yazımızda sizlere İş Kanunumuzda bahsedilen kıdem tazminatı konusundan farklı bir tazminat olan ve sık sık da kıdem tazminatı ile karıştırılan fakat içerdiği hükümleri 6098 sayılı Borçlar Kanunundan alan “ölüm tazminatı” hakkında bilgiler vereceğiz.

İşe Giriş Bildirgesinde Yasal Süreler

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 3 dk. 

ise-giris-bildirgesinde-yasal-surelerÇalışma Hayatının en önemli sorunlarından biri de çalışanların sigortalılık bildirimlerinin Yasal olarak ne zaman yapılacağı hususunu bilmemesi ve özellikle işverenlerin konu hakkında yükümlülük ve yaptırımlardan haberdar olmamasıdır. Yazımızda çalışanların 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’unun ilgili maddeleri ile konuyu anlatmaya çalışacağız.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 2 dk. 

29-ekim-cumhuriyet-bayramiCumhuriyet Bayramı bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etmesi ile her yıl 29 Ekim günü kutlanan bir millî bayramdır ve kutlamaları nedeni ile 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.

BÜLTENE ABONE OL!

Yasal değişiklikler ve mevzuata ilişkin güncellemelerden haberdar olmak için bültenimize abone olun

Sosyal Medya

İş Kanunu Facebookİş Kanunu Twitterİş Kanunu Google+Datassist Linkedin