Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmak İçin Prim Borcu Olmama Şartı Kimler İçin Geçerlidir?

Aktif .

saglik-hizmetlerinden-yararlanmak-icin-prim-borcu-olmamaSağlık hizmetlerinden faydalanma hem Anayasal bir hak hem de kişinin zaruri ihtiyacıdır. Anayasamızın 56. Maddesinde “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.” denilmektedir. Sağlık hizmetinden yararlanmada çeşitli Kanun ve Yönetmeliklerle bazı şartlar aranmaktadır.
Statüleri gereği sağlık hizmetlerinden faydalanmada 5510 sayılı Kanun kapsamında aranılan şartlar;

Avansı Almadan Tatile Çıkmayın

Aktif .

avansi-almadan-tatile-cikmayin

Anayasamızın 50. Maddesinde yer alan ‘Dinlenme Hakkı’na dayanarak İş Kanunu’nun Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreler’ başlığı altında 53. Maddesinde yıllık izin konusuna yer verilmiştir.  Yılık izin kullandırılması ile çalışanın dinlenmeye bağlı verimliliğinin artarak işine dönmesi ve gerçek anlamda dinlenmesinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu düşünceye karşılık uygulamada en çok rastlanan olumsuz durum çalışanlara yıllık izinlerinin bölünerek kullandırılmasıdır.

İşverenlerin çalışanlara yıllık izinleri bölerek kullandırması hatta yıl içinde çalışanın çeşitli sebepler ile kullandığı izinleri yıllık izinden düşülmesi dinlenme hakkının gasp edilmesi anlamına gelmektedir. Çalışma mevzuatı da bu hususa izin vermemektedir. “Yıllık ücretli izin yönetmeliğine göre işçi istemedikçe işveren işçinin yıllık iznini bölemez. 1 yıl kıdemi olan 14 gün yıllık izin hak etmiş bir işçi isterse 14 gün kesintisiz yıllık izin kullanabilir. Ancak işçi ve işveren anlaşırsa yıllık iznin bir bölümü 10 günden az olmamak üzere en çok üç parça halinde kullandırılabilir. Yıllık iznin kullanılacağı dönem ise işverenin yönetim hakkı çerçevesinde işveren tarafından belirlenmektedir.

Kimler Genel Sağlık Sigortası Kapsamı Dışındadır

Aktif .

kimler-genel-saglik-sigortasi-kapsami-disindadir01.01.2012 tarihi itibari ile hayatımıza giren Genel Sağlık Sigortası toplumumuz açısından neredeyse herkesi ilgilendirmektedir. 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile çalışanlar kapsam altına alındıktan sonra 01.01.2012 tarihi itibarı ile de toplumun diğer kesimleri bakımından da uygulanmaya başlanmıştır.

Öncelikle Genel Sağlık Sigortası‘nın amacı ülkemizde yaşayan tüm kişilerin, getirilen bu zorunlu sigorta ile sağlık güvencesi kapsamına alınmasına yöneliktir. Genel Sağlık sigortası aynı zamanda zorunlu bir sigortalılıktır. Ülkemizde yaşayan ve GSS kapsamında olan kimsenin  “bu sigortadan yararlanmak istemiyorum” şeklinde bir seçeneği yoktur.

Genel Sağlık Sigortası kapsamına girmeyen bazı meslek ve statü durumlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Ücreti Zamanında Ödenmeyen İşçinin Hakları Nelerdir?

Aktif .

ucreti-zamaninda-odenmeyen-iscinin-haklari-nelerdirÇalışma hayatının temel sorunlarından biri olan zamanında ya da tam alınamayan ücretler konusunda 4857 sayılı İş Kanunumuz çalışana ne tür haklar vermiştir? Zamanından alınamayan ücretler konusunda çalışanların hakları ve yasal olarak izlemesi gereken yollar nelerdir?  

4857 sayılı İş Kanunumuzun 32. Maddesinde ücret,ücret ve ücretin ödenmesi başlığı altında şu şekilde   tanımlanmıştır: “Genel anlamda ücret; Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır .” denmiştir.

Mevsimlik işlerde çalışan işçilerin kıdem tazminatı nasıl belirlenir?

Aktif .

mevsimlik-calisan-iscilerin-kidem-tazminati-nasil-belirlenirSORU:

"Merhaba,
Normal çalışanların kıdem tazminatı hesaplamaları büyük ölçüde belli, fakat mevsimlik işçilerin tazminat hesaplamaları biraz belirsiz. Çalışmalar arasındaki uzun boşluklar oluyor, tekrar eden sözleşmeler yapılabiliyor vs.
Mevsimlik işlerde çalışan işçilerin kıdem tazminatının nasıl belirlendiğine ilişkin bilgi verebilirseniz sevinirim.
Teşekkürler"

Sakatlık İndirimi Nedir?

Aktif .

sakatlik-indirimi-nedirÜcretlilerin gelir vergisi matrahlarından belirlenen esas ve tutarlarda sakatlık indirimi gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yapılacak indirimin şart ve tutarları, yasal düzenleme ile hüküm altına alınmıştır. İndirimden faydalanmak için kişiler; Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Gelir Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Mal müdürlüklerine bir dilekçe ile başvuracaklardır.

Hukuki uygulamalar bakımında çalışma gücünün en az %40’ını kaybetmiş olan çalışanlar sakat olarak değerlendirilmektedir.

Sosyal Medya

İş Kanunu Facebookİş Kanunu Twitterİş Kanunu Google+Datassist Linkedin