SİZİN SORDUKLARINIZ

Meslek Hastalığı Nedir?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 2 dk. 

meslek-hastaligi-nedir5510 sayılı Kanunun 14. Maddesine göre Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.
Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun;

a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usûlüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi,

b) Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi,

sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.

Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri Hangi Günlerdir?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 1 dk. 

ulusal-bayram-ve-genel-tatil-gunleri-hangi-gunlerdirİş Kanunumuzda işçilerin çalıştırılamayacağı günler, çalıştırıldığı takdirde işçinin onayının alınması gerektiği ve bu günlerde yapılan çalışmaların normal ücretlendirmeden farklı olacağı Yasa ile korunmaktadır.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile belirtilen günlere İş Kanunu açısından da çeşitli düzenlemeler ile çalışanlara yönelik hükümler getirilmiştir.

Maktu Ücret ve Diğer Ücret Türleri

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 1 dk. 

maktu-ucret-ve-diger-ucret-turleriMaktu (Aylık) Ücret

Çalışanın eline her ay aynı miktarda ücretin geçmesi ve hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil gibi ücretlerin de içinde olduğu ücret türüdür. Ücretin sözleşmede bu şekilde belirtildiği durumlarda çalışana ayrıca hafta tatili ve genel tatil ücreti ödenmez, ödenen ücretin içinde olduğu kabul edilir.

Ancak, belirtilen günlerde işçinin çalışması halinde aylık maktu ücretlerinin 30’da 1’i günlük ücret kabul edilerek ayrıca ödeme yapılması gerekmektedir.

Maktu ücretin bir özelliği de çalışanın herhangi bir sebepten (izinli, istirahatli, mazeretli) işine devam edemediği günler için de ücretinden kesinti yapılamaz, ücret tam olarak ödenir.

Eğitim Yardımı Nasıl Hesaplanır?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 2 dk. 

egitim-yardimi-nasil-hesaplanirOkulların açılmasına sayılı günler kala öğrenci ve velileri saran malum telaşın benzeri; Eğitim Yardımı ya da Kırtasiye Kolisi veren şirketlerin bordroları hesaplanırken de yaşanır: bu yardımların bordrolaştırılması hata yapmaya çok müsait konulardandır.

Şirketlerin, eğitime devam eden çocukları olan çalışanları için yaptıkları bu tür yardımların hangi yasal kesintilere tâbi olduğu, bordroya nasıl dahil edileceği aslında bilinse de uygulamada bir tereddüt yaratmaktadır. Ücret olarak verilmesi halinde bordroya nasıl alınmalı, kırtasiye kolisi olarak verilmesi halinde bordroya nasıl alınması gerekli, kısaca bu konulara değinmeye çalışacağız.

Askerlik nedeni ile istifa edenlerin hak ve yükümlülükleri nelerdir?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 2 dk. 

askerlik-nedeni-ile-istifa-edenlerin-hak-ve-yukumlulukleri-nelerdirYazımızda yaklaşan celp dönemleri sebebi ile önümüzdeki dönemde karşılaşacağımız askerlik nedeni ile istifalarda istenecek belge, ödenecek kıdem tazminatı ve kullandırılacak ihbar önelleri hakkında bilgi vereceğiz.
İş kanunun 14. Maddesi gereği muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı alma hakkı vardır.

Askerliğini yapmamış olan bir çalışanın askerlik öncesinde işyerinden ayrılmak istemesi de kabul edilir bir taleptir ve bu ayrılışın askerlik nedeniyle olduğu kabul edilerek kıdem tazminatı ödenmelidir. Bunun yanında işçi askere giderken bu tazminatı almayıp asker dönüşü aynı işyerinde çalışması durumunda, (askerlik süresi hariç) tüm hakları kaldığı yerden devam eder. Kullanmadığı yıllık izin süreleri, kıdem süresi, askerlik süresi düşülerek devam ettirilir.

İş Kanunundaki Yarım Ücret Uygulaması

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 1 dk. 

is-kanunundaki-yarim-ucret-uygulamasiÇalışma hayatının getirdiği zorluklarla mücadelenin bir yönü de işverenler ve çalışanlar açısından hukuksal boyutta korunan yarım ücret uygulamasıdır.

4857 sayılı İş Kanununun 24.maddesinin ( III) numaralı bentlerinde gösterilen   “İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa” ve aynı Kanunun 25.maddesinin (III)  numaralı bendinde yer alan “İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.”

Sosyal Medya

İş Kanunu Facebookİş Kanunu Twitterİş Kanunu Google+Datassist Linkedin