SİZİN SORDUKLARINIZ

Sosyal Güvenlik Hukukunda Yaş Düzeltmeleri

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 5 dk. 

sosyal-guvenlik-hukukunda-yas-duzeltmeleriYaş düzeltme davaları gerçek doğum tarihinin Nüfus kaydına doğru olarak işlenmesi amacıyla açılmaktadır. Yazımızda Yaş Düzeltmelerinin Yasalar ile genel bir değerlendirmesini yaptıktan sonra yazıyı kaleme alış amacımız olan, yaş düzeltmelerinin Sosyal Güvenlik Hukuku açısından değerlendirmesini yapacağız.

Kimler İşsizlik Sigortası Kapsamı Dışındadır

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 2 dk. 

kimler-issizlik-sigortasi-kapsami-disindadirİşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur. Yazımızda kısaca işsizlik sigortasından yararlanma şartlarından bahsettikten sonra kimlerin işsizlik sigortası kapsamı dışında olduğuna değineceğiz.

Toplu İzin Kullandırmak Yasal Mıdır?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 2 dk. 

toplu-izin-kullandirmak-yasalmidir4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerden işyerine girdiği günden başlayarak, deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olanlara işyerindeki kıdemlerine ve yaşlarına göre yıllık ücretli izin verilmektedir.

Toplu İzin, Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 10.maddesinde belirtilmiştir. İşveren veya işveren vekili Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki süre içinde, işçilerin tümünü veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulayabilir.

Gelir Vergisi Kesintisi Nedir?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 2 dk. 

gelir-vergisi-kesintisi-nedirVergi kesintisinin temelini vergi kesintisi oluşturur. Çalışanların elde ettikleri kazançlar belirlenen esas oranlarda gelir vergisi kesintisine tabidir. Herhangi bir işçinin bir ay içinde elde etmiş olduğu gelirler, bu gelirleri ölçü alınarak belirlenen gelir vergisi matrahı ve kümülatif gelir vergisi matrahı üzerinden gelir vergisine tabi tutulacaktır.

İşin durdurulması, işyerinin kapatılması ya da iş sağlığı ve güvenliği tedbirinin alınmaması nedeniyle çalışamayan işçilerin ücretleri ödenir mi?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 2 dk. 

isin-durdurulmasi-isyerinin-kapatilmasi-yada-is-sagligi-ve-guvenligiÜlkemizde sık sık iş kazalarının yaşanması ve işyeri faaliyetlerinin geçici olarak durması/durdurulması nedeni ile mağdur işçilerin ücret ve yan haklarının nasıl bir seyir alacağı merak konusu olmaktadır. Özellikle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının henüz tam anlamıyla ilgili işyerlerinde uygulanmaması, işverenlerin ve işveren vekili yetkili personellerin Yasanın hükmettiği kurallara yeterince riayet etmemesi sebebi ile, iş kazalarının bir türlü önüne geçilememektedir.

Cenaze Ödeneği nedir? Ödenek Tutarı Ne Kadardır?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 2 dk. 

cenaze-odenegi-nedir-odenek-tutari-ne-kadardir5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 16.maddesinin e bendinde bahsedildiği üzere, yine aynı Kanunun 32. Maddesine istinaden; iş kazası veya meslek hastalığı sonucu, sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta veya kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken, ölen sigortalının ailesine cenaze ödeneği verilir. Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşi, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana veya babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.

BÜLTENE ABONE OL!

Yasal değişiklikler ve mevzuata ilişkin güncellemelerden haberdar olmak için bültenimize abone olun

Sosyal Medya

İş Kanunu Facebookİş Kanunu Twitterİş Kanunu Google+Datassist Linkedin