Tek Hekim Sağlık Kurulu Raporları ve Ödemeleri

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 1dk.'dan az.

tek-hekim-saglik-kurulu-raporlar-ve-odemeleri

Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalının sağlık ve tedavi durumunu belirtir raporların Kurumumuzla anlaşmalı özel ve resmi sağlık tesislerince E-Ödenek Programı üzerinden elektronik ortamda düzenlenmesi gerekmektedir. Bu tür raporlara ait ödemelerin yapılabilmesi sosyal güvenlik mevzuat hükümleri çerçevesinde belirtilen şartlara tabidir.

Hizmet Borçlanması nedir? Hangi Süreler Borçlanılabilir?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 1dk.'dan az.

hizmet-borclanmasi-nedir

Sigortalıların kendi istek ve arzusu dışında, sigortalılık sürelerinin kesilmesi halinde,kesilen bu sürelerin primlerinin ödenerek sigortalılık sürelerinden saydırılmasına hizmet borçlanması denir. Hizmet borçlanması, çalışılamayan sürelerdeki günlerin satın alınması anlamına gelir. Hizmet borçlanmasını sigortalının yanı sıra hak sahibi de yapabilir. Diğer bir anlatımla sigortalı ya da hak sahibi primi ödenmemiş geçmişteki bazı sureleri ödeyerek  (bir nevi satın alarak) bu günleri hizmetten saydırabilmektedir. Önemle belirtmek isteriz ki ,geçmiş dönemlerdeki boşta geçen sürelerin hepsi için hizmet borçlanması söz konusu değildir.

Takım Sözleşmesi İle Oluşturulan İş Sözleşmeleri

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 1dk.'dan az.

takim-sozlesmesi-ile-olusturulan-is-sozlesmeleri

4857 sayılı İş Kanunumuzun 16. Maddesinde takım sözleşmesine yer vermiştir. Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi denir.

Takım sözleşmesinin, oluşturulacak iş sözleşmeleri için hangi süre kararlaştırılmış olursa olsun, yazılı yapılması gerekir. Sözleşmede her işçinin kimliği ve alacağı ücret ayrı ayrı gösterilir.

Ücret Kesme Cezası

Aktif .

ucret-kesme-cezasiMadde38: İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmesinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez.

İşveren, yönetim hakkının bir sonucu olarak iş sözleşmesi,toplu iş sözleşmesi veya işyeri iç yönetmeliği ile düzenlenmiş disiplin cezaları verebilir. İşverenin işçilere ücret kesinti cezası vermesi ile ilgili esaslar İş Yasası’nın 38. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre işveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. İşçi ücretlerinden yapılan kesintilerin nedenleri işçiye bildirilmek zorundadır. İşçi ücretlerinden bu yolda kesilecek cezaların bir ayda iki gündelikten fazla olamaz.

Çalışma İzni Prosedürüne Tabi Olmayan Yabancılar

Aktif .

calisma-izni-prosedurune-tabi-olmayan-yabancilar4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun; Türkiye’de bağımlı ve bağımsız olarak çalışan yabancıları, bir işveren yanında meslek eğitimi gören yabancıları ve yabancı çalıştıran gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır.

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekir.

Durum değişikliği nedir?

Aktif .

durum-degisikligi-nedir

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda sık sık bahsedilen ve sitemizde yer alan bazı bilgi yazılarında bahsettiğimiz durum değişikliklerinin neler olduğunu siz okurlarımıza kısaca anlatalım.

5510 sayılı Kanundan önce yürürlükte olan ilgili Kanunlar gereğince bakmakla yükümlü olunan kişi sayılanlardan;

Sosyal Medya

İş Kanunu Facebookİş Kanunu Twitterİş Kanunu Google+Datassist Linkedin