SİZİN SORDUKLARINIZ

Emekliler İşsizlik Maaşından Faydalanabilir Mi?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 5 dk. 

emekliler-issizlik-maas-ndan-faydalanabilir-miÇalışma hayatının sosyo-ekonomik risklerinden biri de “İşsizlik” konusudur. Ülkemizde sosyal devlet anlayışının bir uygulaması olan işsizlik fonu, sigortalı işsizlerin, iş hayatının getirdiği risklerle az da olsa mücadele etmeleri ve maddi kaygılarından bir süre olsun devlet desteği ile uzaklaşması ve asgari düzeyde geçimini idame ettirmesi amacı ile 2000 yılından itibaren uygulanmaya başlamıştır.

Yazımızda işsizlik ödeneğinden faydalanmak için gereken şartları kısa ve net olarak açıklayarak, asıl konumuz olan emekli çalışanların işsiz kalmaları durumunda işsizlik maaşından faydalanmasına değineceğiz.

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Uygulanan İdari Para Cezaları

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 10 dk. 

sosyal-guvenlik-kurumu-tarafindan-uygulanan-idari-para-cezalariKayıt dışı İstihdam ile mücadelede , 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu mükelleflere yüklediği yaptırımların yerine getirilmemesi halinde yine aynı Yasanın 102.maddesi gereği idari para cezalarını içeren maddeleri düzenlemektedir.

Bayramda Çalışanların Hakları Nelerdir?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 2 dk. 

bayramda-calisanlarin-haklari-nelerdirUlusal Bayram ve genel tatil günleri çalışması hakkında bilgi kirliliği konunun anlaşılması ve çalışanların haklarını öğrenmesi konusunda çeşitli sıkıntılar çıkarmaktadır.

Geride bıraktığımız Kurban Bayramı tatilinin ardından, Bayram süresince çalışanların hakları nelerdir? Bu süreçte çalışma yapılmasının İş Hukuku açısından değerlendirilmesi konusundan okuyucularımıza ışık tutmaya çalışacağız.

Kadın Sigortalılara Sağlanan Özel Haklar Nelerdir?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 5 dk. 

kadin-sigortalilara-saglanan-ozel-haklar-nelerdirKadın istihdamının ülkemiz çalışma hayatı içerisindeki yeri ve önemi gün geçtikçe artmaktadır. Yasa koyucu kadın istihdamını arttırmak için, eşitliğe aykırı olmamak kaydı ile kadınlara özel çalışma koşullarını ve çalışan kadınların haklarını Yasal düzenlemelerle hüküm altına almıştır. Bu yazımızda çalışan kadın sigortalıların bazı haklarını sizlere anlatmaya çalışacağız.

Meslek Hastalığı Nedir?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 2 dk. 

meslek-hastaligi-nedir5510 sayılı Kanunun 14. Maddesine göre Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.
Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun;

a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usûlüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi,

b) Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi,

sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.

BÜLTENE ABONE OL!

Yasal değişiklikler ve mevzuata ilişkin güncellemelerden haberdar olmak için bültenimize abone olun

Sosyal Medya

İş Kanunu Facebookİş Kanunu Twitterİş Kanunu Google+Datassist Linkedin