Kıdem Tazminatı Hak Etme Koşulları Nelerdir?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 2dk.

kidem-tazminati-hak-etme-kosullari-nelerdir1475 sayılı Eski Kanunun yürürlüğünü koruyan  14 üncü maddesine göre çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Buna göre;

Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması ve iş sözleşmesinin;

15 Yıl 3600 Gün Şartı İle İstifa Eden Her Çalışan Kıdem Tazminatını Alabilir Mi?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 2dk.

15-yil-3600-gun-sarti-ile-istifa-eden-kidem-tazminatini-alabilir-miYazımızda birçok bilgi paylaşım sitesinde sıkı sık bahsedilen ve tam olarak konuya açıklık getirilemeyen  İstifa edilmesi halinde hangi şartlarda Kıdem tazminatı alınacağı konusunda bilgi vereceğiz. Birçok haber ve bilgi paylaşım sitesinde yer alan 15 yıl 3600 gün prim şartını yerine getiren çalışanların kıdem tazminatını hak ettiği yönünde bilgiler yer almaktadır.

Tek Hekim Sağlık Kurulu Raporları ve Ödemeleri

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 1dk.'dan az.

tek-hekim-saglik-kurulu-raporlar-ve-odemeleri

Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalının sağlık ve tedavi durumunu belirtir raporların Kurumumuzla anlaşmalı özel ve resmi sağlık tesislerince E-Ödenek Programı üzerinden elektronik ortamda düzenlenmesi gerekmektedir. Bu tür raporlara ait ödemelerin yapılabilmesi sosyal güvenlik mevzuat hükümleri çerçevesinde belirtilen şartlara tabidir.

Hizmet Borçlanması nedir? Hangi Süreler Borçlanılabilir?

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 1dk.'dan az.

hizmet-borclanmasi-nedir

Sigortalıların kendi istek ve arzusu dışında, sigortalılık sürelerinin kesilmesi halinde,kesilen bu sürelerin primlerinin ödenerek sigortalılık sürelerinden saydırılmasına hizmet borçlanması denir. Hizmet borçlanması, çalışılamayan sürelerdeki günlerin satın alınması anlamına gelir. Hizmet borçlanmasını sigortalının yanı sıra hak sahibi de yapabilir. Diğer bir anlatımla sigortalı ya da hak sahibi primi ödenmemiş geçmişteki bazı sureleri ödeyerek  (bir nevi satın alarak) bu günleri hizmetten saydırabilmektedir. Önemle belirtmek isteriz ki ,geçmiş dönemlerdeki boşta geçen sürelerin hepsi için hizmet borçlanması söz konusu değildir.

Takım Sözleşmesi İle Oluşturulan İş Sözleşmeleri

Aktif .

Tahmini okuma süresi: 1dk.'dan az.

takim-sozlesmesi-ile-olusturulan-is-sozlesmeleri

4857 sayılı İş Kanunumuzun 16. Maddesinde takım sözleşmesine yer vermiştir. Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi denir.

Takım sözleşmesinin, oluşturulacak iş sözleşmeleri için hangi süre kararlaştırılmış olursa olsun, yazılı yapılması gerekir. Sözleşmede her işçinin kimliği ve alacağı ücret ayrı ayrı gösterilir.

Ücret Kesme Cezası

Aktif .

ucret-kesme-cezasiMadde38: İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmesinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez.

İşveren, yönetim hakkının bir sonucu olarak iş sözleşmesi,toplu iş sözleşmesi veya işyeri iç yönetmeliği ile düzenlenmiş disiplin cezaları verebilir. İşverenin işçilere ücret kesinti cezası vermesi ile ilgili esaslar İş Yasası’nın 38. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre işveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. İşçi ücretlerinden yapılan kesintilerin nedenleri işçiye bildirilmek zorundadır. İşçi ücretlerinden bu yolda kesilecek cezaların bir ayda iki gündelikten fazla olamaz.

Sosyal Medya

İş Kanunu Facebookİş Kanunu Twitterİş Kanunu Google+Datassist Linkedin