Tazminat Hesaplamalarında Tavan Uygulanıyor Mu?

Aktif .

Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamalarında uygulanan bir tavan var mıdır?

Kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler gereği, herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda kıdem tazminatı ödenmektedir. Bu durumda, çalışılan her tam, yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenecektir. Bir yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Her tam yıl için ödenen kıdem tazminatı tutarı, Bakanlar Kurulunca belirlenen kıdem tazminatı tavanını geçememektedir.

Öte yandan, herhangi bir iş sözleşmesinin bildirim süresi verilmeksizin feshi, ihbar tazminatını gerektirmektedir. İhbar tazminatı hesaplamaları, işçinin brüt ücretleri dikkate alınarak yapılmakta olup, bu konuda herhangi bir tavan sınırlaması bulunmamaktadır.

 

Sosyal Medya

İş Kanunu Facebookİş Kanunu Twitterİş Kanunu Google+Datassist Linkedin