Mazeretsiz İşe Gelmeyen Çalışanla İlgili Olarak Yapılacak İşlem Nedir?

Aktif .

Mazeretsiz işe gelmeyen çalışanla ilgili olarak yapılacak işlem nedir?

4857 sayılı İş Kanunu 25. Madde II fıkra; iş sözleşmesinin işveren tarafından bildirim süresi verilmeksizin ve tazminat ödenmeksizin feshine ilişkin esasları düzenlenmektedir. İlgili fıkranın G bendi gereğince, işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir neden olmaksızın ardı ardına 2 gün, aynı ay içinde tatil günlerini takip eden 2 gün veya aynı ay içinde 3 gün işe devamsızlık yapması iş sözleşmesinin tazminatsız ve bildirimsiz feshine yol açabilecektir.

Düzenlemeyi içeren madde için tıklayınız.

Sosyal Medya

İş Kanunu Facebookİş Kanunu Twitterİş Kanunu Google+Datassist Linkedin