Yıllık Ücretli İzin Süresi İçinde İşçinin İş Göremezliğe Uğramasının Sonuçları Nelerdir?

Aktif .

Yıllık ücretli iznini kullanırken işçinin hastalanması ya da kaza geçirmesi durumunda hastaneye başvurarak istirahat için rapor alması ve işverene iletmesi durumunda yıllık ücretli izin dondurulur ve rapor süresi dikkate alınır.

Örneğin, 14 günlük yıllık ücretli izin kullanan bir işçi izninin 5. gününde kaza geçirdi ve hastaneye giderek 10 günlük istirahat raporu aldı. Bu durumunda 14 günlük yıllık ücretli izninin 5 günü kullanılmış yıllık ücretli izin olarak sayılacak, kalan 9 günlük yıllık ücretli iznini işverenin onayı ile rapor bitiminde ya da daha sonra kullanabilecektir.

İşverenin İşyerini Başka Bir Lokasyona Taşıması, İşçiye Fesih Hakkı Doğurur Mu?

Aktif .

İmzalanan iş sözleşmesinde "İşçi, il sınırları içerisinde veya başka bir şehirde işverene ait kurulacak veya kurulan işyerlerinde çalışmayı kabul eder" hükmü söz konusu ise, işçinin fesih hakkı söz konusu değildir. Sözleşmede benzer bir hüküm bulunmuyor ise, işçi çalışma koşulundaki esaslı değişikliği kabul etmeyeceğini öne sürerek iş sözleşmesini fesh edebilir.

İş Güvencesi Kimleri Kapsamaz?

Aktif .

İşyerinde 6 aydan az kıdemi olan işçiler, 30'dan az işçi çalıştıran işyerlerinde çalışanlar, belirli süreli iş sözleşmesine tabi çalışan işçiler ile işveren vekilleri iş güvencesi kapsamı dışındadır. Bu durumdaki işçilerin iş sözleşmesi işveren tarafından kötü niyetle feshedilmiş ise, işçiye 4857 sayılı İş Kanunu'nda belirtilen bildirim süresinin 3 katı tutarında tazminat ödenir.

İşe İade Davası Devam Eden İşçinin Eski İşyerinde Göreve Başlaması İşe İade Davasını Nasıl Etkiler?

Aktif .

İşçinin işe iade davası sürecinde eski işyerinde işe başlatılması, işverenin yaptığı feshin geçersiz olduğunu kabul ettiği anlamına gelecek olup; işveren tarafından ödenecek olan işçinin çalışmadığı sürelere ilişkin en çok 4 aya kadar olan ücreti, iş sözleşmesinin fesih tarihinden işçinin yeniden işe başladığı tarih arasındaki süre üzerinden hesaplanacaktır.

Doğum Geçerli Bir İşten Çıkarma Sebebi Midir? Ücretsiz İzin Süresi Kıdeme Eklenir Mi?

Aktif .

Ücretsiz izin sonrası iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilen kadın işçinin fesih nedeninin İş Kanunu açısından geçerli bir nedene bağlanması, işverenin ispatlanabilir bir fesih nedeniyle işçinin sözleşmesini feshetmesi gereklidir. Kıdem tazminatı hesabında iş sözleşmesinin devam ettiği süreler esastır. Ücretsiz izin süresince iş sözleşmesi askıda olduğundan kıdem tazminatı hesabında dikkate alınamaz. İş Kanunu’nun analık halinde çalışma ve süt izni’ni düzenleyen 74. maddesi’nde de altı aya kadar ücretsiz izinde bulunan kadın işçinin ücretsiz izin sürelerinin yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınamayacağı belirtilmiştir. İhbar tazminatı hesabında da ücretsiz izinde bulunulan süreler kıdem süresinden düşürülecektir. İş sözleşmesinin fesih tarihi itibariyle 30 günlük süre içinde işçinin işveren’e karşı dava açma hakkı saklıdır.

Sosyal Medya

İş Kanunu Facebookİş Kanunu Twitterİş Kanunu Google+Datassist Linkedin