İstifa Eden İşçi İhbar Tazminatını Alabilir Mi?

Aktif .

İstifa eden işçi ihbar tazminatını alabilir mi?

4857 sayılı İş Kanunu gereğince, iş veren işçi ilişkileri yazılı iş sözleşmelerine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Taraflardan herhangi birinin iş sözleşmesini fesih etmek istemesi halinde, durumu yazılı olarak ve bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa bildirmesi esastır. Bildirim süreleri 4857/17. madde ile;

  • 6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta,
  • 6 aydan 1,5 yıla kadar süren çalışmalarda 4 hafta,
  • 1,5 yıldan 3 yıla kadar süren çalışmalarda 6 hafta,
  • 3 yıldan fazla süren çalışmalarda 8 hafta olarak belirlenmiştir.

Sigortalılığın Sona Ermesinde Yapılması Gereken Bildirimin Bir Süresi Var Mıdır?

Aktif .

Sigortalılığın sona ermesinde yapılması gereken bildirimin bir süresi var mıdır?

Bir işverene bağlı olarak çalışan bir işçinin işten ayrılması durumunda, SGK sistemi üzerinden işten ayrılış bildirimi yapılması gerekmektedir. Bu bildirimde, işten ayrılma nedeni, prime esas kazanç matrahı bildirilmektedir. Söz konusu bildirimin işten ayrılış tarihini takip eden on'uncu gün sonuna dek yapılması zorunludur. Bildirimin yapılmaması veya süresinin geçirilmesi halinde brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.

İsteğe Bağlı Sigortalı Olanların Prim Ödemeleri Nasıl Belirlenir?

Aktif .

İsteğe bağlı sigortalı olanların prim ödemeleri nasıl belirlenir?

İsteğe bağlı sigortalılıkta prime esas kazanç tutarı sigortalının kendi tercihi doğrultusunda belirlenmektedir. İsteğe bağlı olarak sigorta primi ödemek isteyen sigortalı, prime esas kazanç alt ve üst sınırları arasında bir kendi belirleyeceği tutar üzerinden prim ödeyecektir. Belirlenen bu tutar üzerinden ödenecek prim oranı %20 uzun vadeli sigorta kolları primi ve %12 genel sağlık sigortası primi olmak üzere %32 olarak gerçekleşecektir.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma Durumu Nedir?

Aktif .

Evliliği nedeniyle işten ayrılmak isteyen bayan, ayrılma dilekçesini verdiği gün işi bırakabilir mi yoksa eleman bulma konusunda işyerine kanunen zaman tanımak zorunda mıdır?

Kadının evlenme nedeniyle işten ayrılmak istemesi durumunda; evlilik cüzdanının ibrazı ve bu konuya ilişkin dilekçeyi vermesi yeterli görülmektedir. Bu durumda işten ayrılmak için herhangi bir süre beklenmesi gerekmemekte, işçi kıdem tazminatını alarak işi bırakabilmektedir

Vergi Kanunu Değişikliğinden Sonra Kimlere Vergi İadesi Yapılacaktır?

Aktif .

Vergi kanunu değişikliğinden sonra kimlere vergi iadesi yapılacaktır?

Ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin 2010 yılında uygulanan tarife Ocak ayından geçerli olarak 1 Ağustos 2010 tarihli 6009 sayılı kanunla yeniden düzenlenmiştir.

Değişiklikle 50000 TL üstü ücret gelirlerinden % 35 oranında vergi kesilmekte iken bu üst sınır 76200 TL olarak belirlenmektedir. Bu kapsamda; ücret gelirleri 50000 TL'in üstünde olduğu için kendisinden %35 oranında vergi kesilmiş olanlar açısından (76200 TL'e kadar geçerli olup, bu rakamı aşan gelirler eskiden olduğu gibi %35'lik kesintiye tabidir), hesaplanmış fazla vergilerin iadesi gündeme gelmiştir. Halen çalışmakta olanların vergi farkları işverenlerince ödenecek vergiden mahsup edilerek çalışanlara ödenecektir. 50000 TL'i aşan gelirleri nedeni ile fazla vergi ödemiş ve işten ayrılmış olanlara ise hesaplanan vergi farkları ilgili vergi dairelerince ödenecektir.

Gelir Vergisi Değişikliği Nedeni İle Çalışanlara Ne Kadar Ödeme Yapılacaktır?

Aktif .

Gelir vergisi değişikliği nedeni ile çalışanlara ne kadar ödeme yapılacaktır?

2010 yılında elde edilen ücret gelirlerine ilişkin gelir vergisi tarifesi 1 Ocak 2010'dan geçerli olarak 1 Ağustos 2010 itibari ile yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda eski tarifede 50000 TL üstü % 35'lik kesintiye tabi iken, yeni tarifede 76.200 TL üstü % 35'lik kesintiye tabidir. Bu iki rakam arasındaki 26.200  TL'lik kısımdan % 35'lik kesinti yapılmış olması halinde aradaki % 8'lik gelir vergisi farkı çalışanlara ödenecektir.

Sağlık Haklarından Yararlanmak İçin Kaç Prim Günü Ödenmelidir?

Aktif .

Bir sigortalının sağlık haklarından yararlanabilmesi için kaç prim günü ödenmiş olmalıdır?

Sigortalıların sağlık haklarından yararlanma koşulları 5510 sayılı kanunun Genel Sağlık Sigortası hükümleri ile belirlenmektedir. Bu kapsamda son bir yılda 30 gün genel sağlık sigortası primi ödemiş olan sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.

Sosyal Medya

İş Kanunu Facebookİş Kanunu Twitterİş Kanunu Google+Datassist Linkedin